msen

Objektif

Mewujudkan satu sistem pentadbiran dan pengurusan kewangan yang cekap, jujur dan berkesan untuk membantu institut mencapai objektifnya.

Fungsi

UNIT PERKHIDMATAN

  • Menguruskan hal – hal berkaitan perkhidmatan semua pegawai dan kakitangan ILP Sandakan
  • Menyelenggara sistem fail dan rekod serta stor ILP Sandakan

UNIT PENTADBIRAN

  • Mengurus dan menyelenggara kaunter khidmat pelanggan, kenderaan jabatan dan bangunan ILP Sandakan.

UNIT KEWANGAN

  • Menguruskan kewangan ILP Sandakan secara keseluruhan.
  • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus dan pembangunan tahunan serta Laporan Perbelanjaan setiap bulan.
  • Mengawal perbelanjaan peruntukan, menyelenggara akaun dan rekod kewangan.

"PENERAJU DALAM MELAHIRKAN TENAGA MAHIR NEGARA"

Empowering Skills, Igniting Futures