Pengenalan

Pelajar akan diajar cara-cara menjalankan kerja-kerja pemasangan loji dan mesin, menyelenggara dan merawat, membaik pulih beberapa jenis alat dan jentera elektrik, dan mampu mengendalikan radas hidup. Pelajar juga akan diajar ciri - ciri keselamatan pengguna dengan memastikan pemasangan elektrik terselamat dari risiko kebakaran, kejutan elektrik dan mampu memberi pertolongan cemas diperingkat awal.


Objektif

Kursus ini menawarkan latihan teori dan amali yang menumpukan pembentukan kemahiran membuat dan merekabentuk gambarajah skematik satu/empat garis papansuis, prosedur mengendalikan papansuis, kawalan motor, menggunakan peralatan-peralatan ujian dan perlindungan pepasangan, peralatan industri, kendalian mesin dan sistem agihan bekalan.


Bagi Sijil Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah kategori A0 oleh Suruhanjaya Tenaga (ST) tempoh latihan adalah dua (2) tahun. Pelajar diwajibkan menjalani latihan kemahiran selama satu tahun enam bulan (Semester 1, Semester 2 dan Semester 4).Menyediakan tenaga mahir bagi keperluan industri.

Prospek Kerjaya

Mengikut Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447), seseorang yang memiliki perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik adalah layak menjaga segala pepasangan elektrik dan boleh mengawal pengendalian segala loji atau kelengkapan elektrik mengikut kategori yang dimiliki.

Bengkel TE

Pegawai &Kakitangan

Mohammad Nasir Bin Awang

KETUA BAHAGIAN

Muhalis Bin Nonchi

PENSYARAH

Omrei Bin Okong

PENSYARAH

Juraini Binti Sahid

PENSYARAH

Abdul Hamid bin Sakmud @ Abdullah

PENSYARAH

Mohd Radznan Bin Malek

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (A0)