Pengenalan

Dalam kursus ini, pelajar-pelajar akan didedahkan dan dilatih dengan pelbagai proses kimpalan yang mengambilkira ciri-ciri keselamatan semasa proses kimpalan dijalankan. Pelajar juga didedahkan dengan pelbagai kaedah pemotongan logam serta membuat kimpalan ke atas logam jenis feros dan bukan feros, membaca simbol kimpalan dan lukisan cetakan biru (blue print), menguji sambungan kimpalan dengan pelbagai cara seperti membedah, membengkok dan merenggang logam serta dapat mengenal pasti jenis kecacatan proses kimpalan.


Objektif

a) Pelajar memahami langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambilsemasa melakukan proses kimpalan.

b) Pelajar dapat membaca dan mengenali simbol-simbol lukisan termasuk simbol proses kimpalan dan menghasilkan lukisan teknikal.

c) Pelajar boleh mengimpal dengan pelbagai proses kimpalan dan jenis logam berlainan.

d) Pelajar boleh mengenalpasti jenis kecacatan proses kimpalan serta boleh menguji sambungan kimpalan dengan proses yang bersesuaian.

Prospek Kerjaya

Pelajar lepasan kursus ini boleh mendapat pekerjaan sebagai jurukimpal arka dan gas di syarikat-syarikat berkaitan industri minyak dan gas, industri perkapalan, industri pembinaan dan infrastruktur, industri automotif, industri kuasa, industri aeroangkasa dan lain-lain perkerjaan berkaitan dalam bidang kimpalan arka dan gas termasuk sebagai seorang peniaga atau usahawan.

Bengkel Kimpalan

Pegawai &Kakitangan

Syafiq Fadhli Bin Masbak

KETUA BAHAGIAN

Jamludin Bin Assat

PENSYARAH

Johannes Belili

PENSYARAH