Misi, Visi, Objektif Dan Peranan Jabatan

VISI

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saingMISI

Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.
OBJEKTIF

Membantu ke arah penggunaan tenaga tenaga manusia yang optimum melalui program latihan perindustrian.


JTM

Peranan Jabatan

Menyedia dan menjalankan program latihan kemahiran pra-perkerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia. Meningkatkan taraf kemahiran pekerja untuk sektor perindustrian.PENERAJU KEMAHIRAN TERBILANG

"Bina masa depan anda di Jabatan Tenaga Manusia"