ANALISA MAKLUMBALAS PELANGGAN ILP SANDAKAN SEHINGGA APRIL 2019

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Pentadbiran 82 82 100%
2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Khidmat Pelanggan 16 16 100%
3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya. Pentadbiran 284 284 100%
4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan. UPP Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan dan surat hebahan telah diedarkan. Layari http://apps.jtm.gov.my/examiljtm/semak.php Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan dan surat hebahan telah diedarkan. Layari http://apps.jtm.gov.my/examiljtm/semak.php -
5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit. Pentadbiran 257 257 100%